ZARZĄD

 IRENA SZYMCZUK - PREZES
 KRYSTYNA MATYSIAK- ZASTĘPCA PREZESA
 MARIA WOROBIEJ - SEKRETARZ
 ALINA NIGIEREWICZ - SKARBNIK
 MONIKA KAPŁUN - CZŁONKINI
 BARBARA OLSZEWSKA - CZŁONKINI
 JOLA WIEREMCZUK - CZŁONKINI

 

KOMISJA REWIZYJNA

 MIROSŁAWA GAŁASZEWICZ
 IRYNA KERDYLEVICH
 MAŁGORZATA FILIPCZUK

Więcej w tej kategorii: Dokumentacja »
<