ZARZĄD

 IRENA SZYMCZUK - PREZES
 BARBARA OLSZEWSKA - ZASTĘPCA PREZESA
 MARIA WOROBIEJ - SEKRETARZ
 ALINA NIGIEREWICZ - SKARBNIK
 MONIKA KAPŁUN - CZŁONEK
 IRENA KIERDELEWICZ - CZŁONEK
 WIESŁAWA ZAGROBA - CZŁONEK

 

KOMISJA REWIZYJNA

 MIROSŁAWA GAŁASZEWICZ
 KRYSTYNA MATYSIAK
 MAŁGORZATA FILIPCZUK

Więcej w tej kategorii: Dokumentacja »
<